top of page
Kynäile! - luova lähestymistapa käsinkirjoittamisen ja ongelmanratkaisun kehittämiseen

Kynäile!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää käsinkirjoittamisen ja piirtämisen taitoa, lisätä ongelmanratkaisukyvykkyyttä sekä oppimisen laatua. Hanke kohdistuu ensisijaisesti esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamiseen digitaalisilla ratkaisuilla.

Kynäile!.png

Kynäile!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää käsinkirjoittamisen ja piirtämisen taitoa, lisätä ongelmanratkaisukyvykkyyttä sekä oppimisen laatua. Hanke kohdistuu ensisijaisesti esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamiseen digitaalisilla ratkaisuilla. Yhtä lailla käsinkirjoittamista ja ongelmanratkaisutaitoja voidaan edistää myös kaikissa väestöryhmissä tarjoamalla harjoitteluun ja opiskeluun avoimia materiaaleja.

 

Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että käsinkirjoittamisella ja piirtämisellä on yhteys oppimiseen. Siksi käsinkirjoittamisen tukeminen digitaalisin keinoin on erittäin tärkeää ja hyödyllistä. Tutkimus osoittaa että se parantaa oppimisen laatua.

 

Ongelmanratkaisutaidot ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden aikuisten kyvykkyydessä kohdata haasteita ja innovoida ratkaisuja. Lisäksi varhaisessa vaiheessa opitut ongelmanratkaisustrategiat tukevat oppimista ja luovaa ongelmanratkaisukykyä läpi elämän. Näitä taitoja ja strategioita tulee kuitenkin harjoitella ohjatusti ja oppijan omien kykyjen ja taitojen mukaisesti. 

Käsinkirjoittamisen ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelun yhdistäminen tuo kaksi keskeistä oppimisen elementtiä yhteen. Näiden harjoittelu yhdessä luo kestävän pohjan elinikäiselle oppimiselle, hahmotuskyvyn kehittymiselle ja innovaatiokyvylle, jonka seurauksena yhä useampi kansalainen pystyy luomaan uusia ratkaisuja ja myös kehittämään liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tämä hanke on siis vaikutuksiltaan kauaskantoinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.

Hankkeen tuloksia voidaan mitata lyhyellä aikavälillä ongelmanratkaisutaitojen, piirtämällä hahmottamisen ja luovuuden mittareilla. Hanketta varten kehitetään myös erilaisia mittareita, joilla edistymistä voidaan seurata. (ongelmanratkaisutestit, hahmottamistehtävät). Tulosten pätevyyttä voidaan arvioida käyttämällä vertaisryhmiä, joissa tutkimusryhmä A työskentelee Kynäile!-hankkeen tuottaman materiaalin avulla säännöllisesti ja tutkimusryhmä B työskentelee ilman tutustumista materiaaliin. Hankkeen vaikuttavuus kannattaa ulottaa myös aikuisväestön pariin tarjoamalla materiaalia sovellusratkaisuna aikuisväestölle. Vastaava vertaisryhmätutkimus voidaan siis toteuttaa myös aikuisväestön osalta selvittämällä, lisääntyvätkö materiaalin avulla säännöllisesti opiskelleiden ongelmanratkaisutaidot ja hahmottamiskyky.


 

Hankkeen tavoite:

 

  • Edistää ja kehittää digitaalisen käsinkirjoittamisen toimintatapaa

  • Hahmottamiskyvyn ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen

  • Kehittää digitaalisen käsinkirjoittamisen ja ongelmanratkaisun oppimista tukevia digitaalisia ratkaisuja

  • Käsinkirjoittamiseen ja piirtämiseen soveltuvien teknologioiden kehittäminen uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi

  • Luoda uutta liiketoimintaa käsinkirjoittamista yhdistäviin digitaalisiin oppimisratkaisuihin esi- ja alkuopetuksessa sekä elinikäisen oppimisen digitaalisissa ratkaisuissa

bottom of page